+48 602699159

Regulamin

Regulamin najmu

Wstęp: Wynajmujący udostępnia swój lokal (apartament) wyłącznie na krótkotrwały wynajem.

1. Doba najmu zaczyna się o godz. 16.00 w dniu zameldowania a kończy o godz. 11.00 w dniu wymeldowania. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Najemcy stosownie do wcześniejszych uzgodnień. Godziny zameldowania 16.00-20.00 , godziny wymeldowania 7.00-11.00. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd podlega dodatkowej opłacie. 

2. Aby dokonać rezerwacji należy podać termin pobytu /data przyjazdu i wyjazdu/, dane kontaktowe i ilość osób w lokalu oraz wpłacić zadatek w kwocie 25-30 % należnej opłaty, przelewem na rachunek bankowy i 14 dni przed przyjazdem pozostałą kwotę bądź indywidualnie uzgodnić inne terminy wpłat. Kwota zadatku i numer rachunku bankowego zostaną podane w odpowiedzi na maila lub telefonicznie. W przypadku anulacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Po przyjeździe pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł zwracana w dniu wyjazdu. Kaucja pobierana jest na poczet ewentualnych szkód poczynionych przez Najemcę lub zagubienia kluczy. Poza umówioną ceną za wynajem Najemca zobowiązany jest zapłacić stosowną opłatę miejscową tzw. klimatyczną na rzecz Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie. Opłatę pobiera Wynajmujący wydając odpowiednie pokwitowanie.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres umówiony, Najemca powinien zgłosić w dniu poprzedzającym koniec terminu najmu; Wynajmujący uwzględni je w miarę posiadanych możliwości.
5. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim; apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
6. Zwierzęta domowe są przyjmowane tylko po uzgodnieniu z Wynajmującym.
7. Dla celów bezpieczeństwa i komfortu gości palenie papierosów dopuszczalne jest jedynie na balkonie . 
8. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jedna zmiana/ komplet dla każdej z osób . Artkuły higieniczne i środki czystości takie jak papier toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń, ręczniki do naczyń itp. są wydawane w ilości podstawowej tylko na pierwsze dni pobytu. Na resztę pobytu Najemca musi je sobie zapewnić we własnym zakresie.  Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Najemcy, dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą . Przy pobytach 2 tygodniowych jedna wymiana pościeli gratis. Najemca zobowiązany jest do pozostawienia opróżnionych koszy na śmieci i wymytych naczyń. Kosze należy opróżnić do śmietnika należącego do obiektu.
9. Na każdy lokal w willi Avangarda przypada 1 miejsce parkingowe. W tej sytuacji Wynajmujący zapewnia jedno miejsce parkingowe na parkingu należacym do willi Avangarda.
Przy większej ilości (powyżej jednego) swoich samochodów Najemca musi parkować je na parkingu publicznym.
9. W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
11. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu (poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów).
12. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
13. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego lub osoby dozorującej o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Apartamencie oraz do zgłoszenia szkód i braków wyrządzonych podczas pobytu. Równowartość tych szkód i braków i ich usunięcia pokrywa Najemca najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Apartamentu.
14. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
15. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
16. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez Najemcę.